Prioritetet

Raporti Vjetor i Departamentit te Shtetit te SHBA per Trafikimin e Personave - Shqiperia 2014

2014 Raporti Vjetor i Departamentit te Shtetit te SHBA per Trafikimin e Personave - Shqiperia (20 qershor 2014)

Marrëveshja për funksionimin e mekanizmit kombëtar për referimin e viktimave të trafikimit

Marrëveshja e bashkëpunimit për funksionimin e mekanizmit kombëtar për referimin e viktimave dhe viktimave të mundshme të trafikimit të personave. 

Raporti Vjetor i Departamentit te Shtetit te SHBA per Trafikimin e Personave - Shqiperia 2013

2013 Raporti Vjetor i Departamentit te Shtetit te SHBA per Trafikimin e Personave - Shqiperia (19 qershor 2013) 

Selitë dhe Yzberisht : Takim informues me komunitetin rom dhe egjiptian

14 dhe 16 Qershor 2017 - Ministria e Punëve të Brendshme/ Koordinatori Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave, në zbatim të Strategjisë së Luftës kundër Trafikimit të Personave dhe Planit të saj të Veprimit 2014-2017, si dhe në vijim të zhvillimit të fushatave ndërgjegjësuese në kuadër të parandalimit të fenomenit të trafikimit të personave, organizoi dy takime informuese me përfaqësues të komunitetit Rom dhe Egjiptian në zonën e Selitës dhe Yzberishtit, Tiranë, ku morën pjesë gjithsej rreth 60 persona. Aktivitetet u zhvilluan në bashkëpunim me Organizatën “ARSIS” dhe Njësinë për Mbrojtjen e Fëmijëve në Bashkinë Tiranë.