Prioritetet

Takime ndërgjegjësuese në Tiranë

Takime ndërgjegjësuese në Tiranë

11 Maj 2017, Tiranë - Në zbatim të kalendarit të aktiviteteve të planifikuara për këtë periudhë nga Ministria e Punëve të Brendshme/Koordinatori Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave në bashkëpunim me Qendrën Europine dhe Dimak Albania, më datën 11 maj u zhvillua takim informuese: në shkollën “Hasan Tahsin” dhe “Androkli Kostallari” Tiranë, ku morën pjesë rreth59 nxënës, mësues dhe punonjës socialë.

Takime ndërgjegjësuese në Durrës dhe Kamzë

Takime ndërgjegjësuese në Durrës dhe Kamzë

27 Prill, Durrës dhe Kamzë - Në zbatim të kalendarit të aktiviteteve të planifikuara për këtë periudhë nga Ministria e Punëve të Brendshme/Koordinatori Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave në bashkëpunim me Qendrën Europiane dhe organizatën “Të ndryshëm dhe të Barabartë”, më datën 27 prill u zhvilluan 2 takime informuese: në shkollën 9 vjeçare "Met Hasa" Durrës dhe në gjimnazin “Ibrahim Rrugova” Kamëz, ku morën pjesë rreth 74 nxënës, mësues dhe punonjës socialë.

Takimet ndërgjegjësuese - Shkodër

Takimet ndërgjegjësuese - Shkodër

26 Prill 2017, Shkodër - Në zbatim të kalendarit të aktiviteteve të planifikuara për këtë periudhë nga Ministria e Punëve të Brendshme/Koordinatori Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave në bashkëpunim me Qendrën Europine dhe organizatën “Të ndryshëm dhe të Barabartë”, më datën 26 prill u zhvilluan 2 takime informuese: në shkollën 9 vjeçare “Azem Hajdari” dhe në gjimnazin “Oso Kuka” Shkodër, ku morën pjesë rreth 137 nxënës, mësues dhe punonjës socialë.

Vlorë, vijojnë takimet ndërgjegjësuese me nxënës, mësues dhe punonjës socialë

Vlorë, vijojnë takimet ndërgjegjësuese me nxënës, mësues dhe punonjës socialë

20 Prill, Vlorë - Në zbatim të kalendarit të aktiviteteve të planifikuara për këtë periudhë nga Ministria e Punëve të Brendshme/Koordinatori Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave, më datën 20 prill u zhvilluan 2 takime informuese: në gjimnazin "Lef Sallata” dhe “Mustafa Qemal Ataturk” Vlorë, ku morën pjesë rreth 165 nxënës, mësues dhe punonjës socialë.

Takimet ndërgjegjësuese me studentë dhe pedagogë - Ndalesa e radhës, Vlora

Takimet ndërgjegjësuese me studentë dhe pedagogë - Ndalesa e radhës, Vlora

19 Prill, Vlorë - Në zbatim të kalendarit të aktiviteteve të planifikuara për këtë periudhë nga Ministria e Punëve të Brendshme/Koordinatori Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave, më datën 19 prill u zhvillua takim informues: në Universitetin e Vlorës “Ismail Qemali”, ku morën pjesë rreth 60 studentë dhe pedagogë.

Drejtoria Antitrafik – Vijojnë takimet ndërgjegjësuese me nxënës, mësues e punonjës socialë në kryeqytet

Drejtoria Antitrafik – Vijojnë takimet ndërgjegjësuese me nxënës, mësues e punonjës socialë në kryeqytet

18 Prill, Tiranë - Në zbatim të kalendarit të aktiviteteve të planifikuara për këtë periudhë nga Ministria e Punëve të Brendshme/Koordinatori Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave, më datën 18 prill u zhvilluan 2 takime informuese: në gjimnazin jopublik “Aristoteli” dhe në Qendrën Rezidenciale "Zyber Hallulli”, ku morën pjesë rreth 50 nxënës, mësues dhe punonjës socialë.

Drejtoria Antitrafik – Vijojnë takimet ndërgjegjësuese me gjimnazistë dhe nxënës në Tiranë

Drejtoria Antitrafik – Vijojnë takimet ndërgjegjësuese me gjimnazistë dhe nxënës në Tiranë

11 Prill 2017, Tiranë - Në zbatim të kalendarit të aktiviteteve të planifikuara për këtë periudhë nga Ministria e Punëve të Brendshme/Koordinatori Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave, u zhvilluan takime informuese në bashkinë Tiranë.

Drejtoria Antitrafik – Vijojnë takimet ndërgjegjësuese me studentë në Shkodër

Drejtoria Antitrafik – Vijojnë takimet ndërgjegjësuese me studentë në Shkodër

11 Prill 2017, Shkodër - Ministria e Punëve të Brendshme/Zyra e Koordinatorit Kombëtar Antitrafikim, në kuadër të zhvillimit të takimeve ndërgjegjësuese me nxënës dhe studentë në disa qarqe të vendit, në datë 11 prill 2017 organizoi një forum ndërgjegjësues me studentë të Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit ”Luigj Gurakuqi”, Shkodër, në të cilin morën pjesë rreth 60 studentë.

Kalendari i takimeve në shkolla

Kalendari i takimeve informuese dhe ndërgjegjësuese që do të zhvillohem nga Drejtoria e Antitrafikut gjatë periudhës Mars - Prill - Maj 2017 në shkolla të mesme dhe 9-vjeçare, në 12 qarqet e vendit (Tiranë, Lezhë, Dibër, Kukës, Durrës, Berat, Fier, Vlorë, Shkodër, Elbasan, Korçë, Vlorë).

Drejtoria Antitrafik nis takimet ndërgjegjësuese nga Tirana dhe Farkë e Vogël

Drejtoria Antitrafik nis takimet ndërgjegjësuese nga Tirana dhe Farkë e Vogël

Tiranë, 28 mars - Ministria e Punëve të Brendshme/Koordinatori Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave, në muajt Prill-Maj, në disa qarqe të vendit, do të zhvillojë takime sensibilizuese me nxënës dhe studentë, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Komitetet Rajonale Antitrafik dhe  organizatat pritëse dhe riintegruese për viktimat/viktimat e mundshme të trafikimit.