Prioritetet

KARTA SHËNDETËSORE FALAS PËR VIKTIMAT E TRAFIKIMIT

KARTA SHËNDETËSORE FALAS PËR VIKTIMAT E TRAFIKIMIT

Nën drejtimin e Zv/minitres së Punëve të Brendshme Elona Gjebrea u mblodh Mekanizmi Kombëtar i Referimit, në përbërje të të cilit janë Zv/ministri i Jashtëm, ai i Shëndetësisë, i Arsimit, i Mirëqënies Sociale, përfaqësues të IOM dhe organizatave të tjera Jo-Qeveritare.

Vjenë, takim për parandalimin e migracionit të paligjshëm

Në datat 6 dhe 7 korrik 2015, Zv/ministrja e Punëve të Brendshme, njëkohësisht Koordinatore Kombëtare për Anti-Trafikimin, Elona Gjebrea si dhe Prezenca e OSBE-së në Shqipëri morën pjesë në Konferencën e 15-të të nivelit të lartë të Aleancës kundër Trafikimit të Personave.

Takim përmbyllës i vizitës tematike të delegacionit të Komitetit të Ekspertëve mbi Çështjet e Romëve dhe Njerëzve që Shtegtojnë (CAHROM) pranë Këshillit të Evropës

Takim përmbyllës i vizitës tematike të delegacionit të Komitetit të Ekspertëve mbi Çështjet e Romëve dhe Njerëzve që Shtegtojnë (CAHROM) pranë Këshillit të Evropës

Në datën 6 mars 2015, nën drejtimin e Zëvendësministres së Punëve të Brendshme, Zj. Elona Gjebrea, në ambientet e Ministrisë së Punëve të Brendshme, u organizua takimi përmbyllës i vizitës tematike 3-ditore të delegacionit të Komitetit të Ekspertëve mbi Çështjet e Romëve dhe Njerëzve që Shtegtojnë (CAHROM).