Aktivitete të Njësisë Antitrafik

Zv/Ministrja e Punëve të Brendshme, vizitë pune në Mbretërinë e Bashkuar

Zv/Ministrja e Punëve të Brendshme, vizitë pune në Mbretërinë e Bashkuar

8 – 10 Shkurt, Mbretëri e Bashkuar –  Zv.Ministrja e Punëve të Brendshme, Elona Gjebrea zhvilloi një vizitë pune në Mbretërinë e Bashkuar. Në këtë kuadër, në Home Office të Scotland Yard ajo u takua me Zv.Ministrin e Brendshëm për çështjet e policisë, Brandon Lewis, dhe me Zv.Ministren e Brendshme për çështjet e trafikimit, sigurisë dhe ekstremizmit të dhunshëm, Sarah Newton. Në takim ishte i pranishëm Ambasadori Shqiptar në Mbretërinë e Bashkuar, Qirjako Qirko, dhe Oficeri Ndërlidhës i Kontaktit nga Policia e Shtetit.

Mbahet takimi i radhës i anëtarëve të Mekanizmit Kombëtar të Referimit

Mbahet takimi i radhës i anëtarëve të Mekanizmit Kombëtar të Referimit

16 Janar 2017 - Zëvendësministrja e Punëve të Brendshme dhe njëkohësisht Koordinatori Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave, znj. Elona Gjebrea, kryesoi takimin e radhës të anëtarëve të Mekanizmit Kombëtar të Referimit, mbajtur sot në mjediset e Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Konferencë përmbyllëse e projektit "Fuqizimi i kapaciteteve të strukturave shtetërore në mbrojtjen e viktimave të trafikimit të personave në Shqipëri”

Konferencë përmbyllëse e projektit "Fuqizimi i kapaciteteve të strukturave shtetërore në mbrojtjen e viktimave të trafikimit të personave në Shqipëri”

15 Dhjetor 2016, Tiranë - Fjala e Zv.Ministrit Elona Gjebrea, njëkohësisht Koordinatore Kombëtare e Antitrafikut, në konferencën përmbyllëse të projektit “Fuqizimi i kapaciteteve të strukturave shtetërore në mbrojtjen e viktimave të trafikimit të personave në Shqipëri”

 

Nis fushata kombëtare “Muaji i Luftës kundër Trafikimit të Personave”

3 Tetor 2016, Tiranë - Fjala përshëndetëse e zv.ministres së Punëve të Brendshme Elona Gjebrea, me rastin e ceremonisë inauguruese të fushatës kombëtare "Muaji i Luftës kundër Trafikimit të Personave" në Tiranë

Mblidhet Task-Forca, hartohet përcaktohet plan-veprimi për të ardhmen

Mblidhet Task-Forca, hartohet përcaktohet plan-veprimi për të ardhmen

20 korrik 2016 - Është zhvilluar mbledhja e Task-Forcës për monitorimin e procesit pas liberalizimit të vizave me vendet “Shengen” ku është rëndë dakord të hartohet dhe miratohet një plan veprimi i ri, që synon të ndërgjegjësojë shtetasit të mos abuzojnë me regjimin e lirë të vizave. Ky aktivitet u drejtua nga zv.Ministrja Elona Gjebrea, si kryetare e Grupit Ndërinstitucional të Punës (task-force) dhe në të morën pjesë zyrtarë të lartë të disa ministrive dhe Policisë së Shtetit.

Shqipëri – Kosovë – Mal i Zi, protokoll bashkëpunimi për antitrafikimin

Shqipëri – Kosovë – Mal i Zi, protokoll bashkëpunimi për antitrafikimin

6 korrik 2016 - Sot u zhvillua takimi trilateral mes autoriteteve shqiptare, malazeze dhe kosovare për zbatimin e Protokolleve të Bashkëpunimit për Identifikimin, Referimin dhe Mbrojtjen e Viktimave të Trafikimit.

Pala shqiptare u përfaqësua nga zv/ministrja e Punëve të Brendshme Elona Gjebrea - Koordinator Kombëtar për Antitrafikimin. 

Autoritetet shtetërore, grupet e punës së tre shteteve respektive dhe organizatat ndërkombëtare që punojnë kundër trafikimit të qenieve njerëzore do të diskutojnë përgjatë dy ditëve mbi hartimin e një plani të përbashkët pune për fëmijët në lëvizje, unifikimin e formateve të identifikimit, referimit dhe vlerësimit për viktimat/viktimat e mundshme të trafikimit dhe intensifikimin e bashkëpunimit në zbatim të protokolleve të bashkëpunimit.

Përmirësimi i mekanizmit kombëtar të referimit në fushën e trafikimit te personave

Përmirësimi i mekanizmit kombëtar të referimit në fushën e trafikimit te personave

28 qershor 2016, Tiranë – Me iniciativën e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave Elona Gjebrea, në bashkëpunim me Qendrën Ndërkombëtare për Zhvillimin e Politikave të Migrimit (ICMPD), në kuadër të zbatimit të Projektit të ICMPD-së “Lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore”- Faza 2 (THB/IFS /2), financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga ICMPD, në datat 28-29 Qershor do të zhvillohet ëorkshopi multi-institucional “Për përmirësimin e Mekanizmit Kombëtar të Referimit dhe praktikat e mira në fushën e ndjekjes penale, hetimit dhe politikave gjyqësore”.

Aktiviteti dyditor do të ketë në fokus shkëmbimin e praktikave më të mira në fushën e ndjekjes penale, hetimit pro-aktiv dhe praktikave gjyqësore, rritjen e dënimeve, shkëmbimin e eksperiencave në përmirësimin e aftësive teknike të ekspertëve për të siguruar një qasje gjithëpërfshirëse për viktimat e trafikimit, si dhe forcimin e lidhjeve mes zbatuesve të ligjit, organizatave ndërkombëtare dhe shoqërisë civile të përfshirë në mbrojtjen e viktimave të trafikimit. Në këtë ëokshop do të referojnë ekspertë të huaj dhe vendas me një përvojë të posaçme në çështjet antitrafikim, si dhe janë ftuar aktorë shtetërorë dhe joshtetërorë, përfaqësues të organizmave ndërkombëtarë dhe kombëtarë të përfshirë në zbatimin e MKR-së  dhe Strategjisë së Luftës kundër Trafikimit të Personave dhe Planit të Veprimit 2014-2017.

Trajnim për identifikimin e viktimave të trafikimit

Trajnim për identifikimin e viktimave të trafikimit

Në ambjentet e Ministrisë së Punëve të Brendshme është mbajtur një trajnim ndërsektorial për Identifikimin, referimin dhe ndihmën për viktimat e trafikimit, organizuar nga Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Luftën kundër Trafikimit në Njerëz dhe Organizata ndërkombëtare për Migracionin, misioni në Shqipëri, me mbështetjen e OKB.