Aktivitete të Njësisë Antitrafik

Vjenë, takim për parandalimin e migracionit të paligjshëm

Në datat 6 dhe 7 korrik 2015, Zv/ministrja e Punëve të Brendshme, njëkohësisht Koordinatore Kombëtare për Anti-Trafikimin, Elona Gjebrea si dhe Prezenca e OSBE-së në Shqipëri morën pjesë në Konferencën e 15-të të nivelit të lartë të Aleancës kundër Trafikimit të Personave.

Takim përmbyllës i vizitës tematike të delegacionit të Komitetit të Ekspertëve mbi Çështjet e Romëve dhe Njerëzve që Shtegtojnë (CAHROM) pranë Këshillit të Evropës

Takim përmbyllës i vizitës tematike të delegacionit të Komitetit të Ekspertëve mbi Çështjet e Romëve dhe Njerëzve që Shtegtojnë (CAHROM) pranë Këshillit të Evropës

Në datën 6 mars 2015, nën drejtimin e Zëvendësministres së Punëve të Brendshme, Zj. Elona Gjebrea, në ambientet e Ministrisë së Punëve të Brendshme, u organizua takimi përmbyllës i vizitës tematike 3-ditore të delegacionit të Komitetit të Ekspertëve mbi Çështjet e Romëve dhe Njerëzve që Shtegtojnë (CAHROM).

 

Fuqizimi i kapaciteteve të institucioneve shtetërore në mbrojtje të viktimave të trafikimit të  personave në Shqipëri

Fuqizimi i kapaciteteve të institucioneve shtetërore në mbrojtje të viktimave të trafikimit të personave në Shqipëri

Zyra e Koordinatorit Kombëtar Antitrafikim në bashkëpunim me Caritas Shqiptar, në datën 3 mars 2015, zhvilluan në Lezhë workshopin me temë: “Forcimi i kapaciteteve të strukturave shtetërore në mbrojtje të viktimave të trafikimit të personave.  

 
Fuqizimi i kapaciteteve të institucioneve në mbrojtje të viktimave të trafikimit të personave

Fuqizimi i kapaciteteve të institucioneve në mbrojtje të viktimave të trafikimit të personave

Zyra e Koordinatorit Kombëtar Antitrafikim në bashkëpunim me Caritas Shqiptar, datën 18 shkurt 2015, zhvilluan në Shkodër workshopin me temë: “Forcimi i kapaciteteve të strukturave shtetërore në mbrojtje të viktimave të trafikimit të personave.  

Edukimi i komunitetit për çështje të trafikimit të personave

Edukimi i komunitetit për çështje të trafikimit të personave

Zyra e Koordinatorit Kombëtar për Çështje të Luftës kundër Trafikimit të Personave, në bashkëpunim me organizatën “Të ndryshëm dhe të Barabartë” dhe Korpusin e Paqes, të mbështetur financiarisht nga Ambasada Amerikane, zhvilluan në Tiranë trajnimin 2 ditor të trajnerëve me temë “Edukimi i komunitetit për çështje të trafikimit të personave”.

Policimi në komunitet një qasje pozitive në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore

Policimi në komunitet një qasje pozitive në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore

Në zbatim të projektit “Trafikimi i Qënieve Njerëzore dhe Siguria në Komunitet” financuar nga Programi “Mbështetja Suedeze për MB/PSH për policimin në komunitet”, me partner dhe mbështetur nga Ministria e Punëve të Brendshme.