Kontakt

TELEFON:  0800 90 90

EMAIL: ministriaebrendshme@gmail.com

 

 

* Të gjitha fushat janë të detyrueshme
Sot, Këshilli i Ministrave miratoi Planin e veprimit kunder Kultivimit dhe Trafikimit te Kanabisit 2017-2020. 29-03-2017