Dokumenta

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.108/2014 “Për Policinë e Shtetit”, të ndryshuar

Postuar më: 29 Mars 2017
Për çdo propozim apo sugjerim mbi projektligjin ju mund të shkruani në adresën e saj Silena.Tola@punetebrendshme.gov.al
Tahiri konsultim per masat shtese te sigurise publike

Tahiri konsultim per masat shtese te sigurise publike

Postuar më: 25 Shkurt 2017
Konsultim me Shoqatat e Transportit Publik dhe administratoret e lokaleve te nates per masat shtese te sigurise qe duhet te merren ne autobuze/ taksi/ lokalet e nates.
Tahiri pret Guvernatorin e BSH dhe perfaqesues te Bankave

Tahiri pret Guvernatorin e BSH dhe perfaqesues te Bankave

Postuar më: 10 Shkurt 2017
Ministri Tahiri zhvilloi nje takim me Guvernatorin e Bankes se Shqiperise, Kryetarin e Komisionit parlamentar te Ekonomise dhe drejtues e perfaqesues te Bankave te nivelit te dyte qe operojne ne Shqiperi, per hartimin e nje plani te ri pune lidhur(...)

Projektligj "Per dhenie amnistie"

Postuar më: 09 Dhjetor 2016
Për çdo propozim apo sugjerim mbi projektligjin ju mund të shkruani në adresën e saj Silena.Tola@punetebrendshme.gov.al

Projektligji "Per ankandin publik, te ndryshuar"

Postuar më: 28 Nëntor 2016
Për çdo propozim apo sugjerim mbi projektligjin ju mund të shkruani në adresën e saj Silena.Tola@punetebrendshme.gov.al
Tryezë konsultimi me tregtarët e shitjes me pakicë të karburanteve

Tryezë konsultimi me tregtarët e shitjes me pakicë të karburanteve

Postuar më: 24 Tetor 2016
Ministria e Punëve të Brendshme organizoi nje konsultimin publik mbi marrjen e masave shtesë të sigurisë me teme: SIGURIA SUKSES PËR BIZNESIN.

Propozim për ndryshime në Kodin Penal dhe Ligjin Antimafia

Postuar më: 20 Tetor 2016
Ministri Tahiri: Në përgjigje të problematikave që janë hasur në zbatim të legjislacionit penal në lidhje me veprat penale në fushën e drogës, propozoj disa ndryshime në Kodin Penal dhe Ligjin Antimafia për veprat penale në fushën e(...)