Postuar më: 27 Janar 2016

Vendim për miratimin e gradave, simboleve, uniformave dhe shenjave të Policisë së Shtetit