Dokumenta

Udhëzimi për hartimin dhe shpalljen e listave zgjedhore të Qershorit 2017

Postuar më: 09 Dhjetor 2016
Ministri i Punëve të Brendshme Saimir Tahiri në bazë të detyrimeve të Kodit Zgjedhor ka nxjerr udhëzimin për procedurat e hartimit të listave të zgjedhësve, për zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit 2017.

Urdhër Nr.70, dt. 7.05.2015 'Miratimi i strukturës dhe organikës së MPB' (i ndryshuar)

Postuar më: 08 Maj 2015
Kryeministri _ Urdhër Nr.70, dt. 7.05.2015 'Miratimi i strukturës dhe organikës së MPB' (i ndryshuar)