The Cabinet

Silda Çepe (Anagnosti)

Drejtor i Kabinetit të MPB

Besnik Shehu

Këshilltar

Edlira Sallaku

Këshilltar

Erlis Hereni

Keshilltar

Erjona Shahini

Këshilltar

Bruxhilda Kito

Këshilltar