The Cabinet

Rovena VODA

Drejtor i Kabinetit të MPB

Dritan PALNIKAJ

Këshilltar

Besnik SHEHU

Këshilltar

Bruxhilda KITO

Këshilltar

Besfort LAMALLARI

Këshilltar

Donjet GJOKA

Këshilltar

Policia e Shtetit është e angazhuar në përmbushjen me sukses të një sërë prioritetesh të rëndësishme si garantimi i zgjedhjeve të lira(...) 27-04-2017
Të rejat e fundit