Vetëdeklarimet

Silda Çepe - Drejtore e Kabinitetit të Ministrit

Besnik Shehaj - Këshilltar

Edlira Sallaku - Këshilltar

Erlis Hereni - Këshilltar

Erjona Shahini - Këshilltar

Arben Skëndo - Drejtor i ShÇBA

Dokumentat e bashkëngjitura