Topics

Planifikimi Strategjik dhe Integrimi

Duke vlerësuar me objektivitet arritjet në fushën e sigurisë, kurrsesi nuk mund të fshehim gjendjen reale(...)

Planifikimi Strategjik dhe Integrimi
Buletini i MPB-së
Buletini i MPB-së

Ky është Buletini Mujor i punës së Policisë së Shtetit.

Programi i Transparencës

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është(...)

Programi i Transparencës
Shërbime për Publikun
Shërbime për Publikun

Ne jemi zotuar se shërbimet publike nuk do të varen nga xhepi, por nga nevoja. Shërbime për të gjithë,(...)

AITPP

Misioni i Agjencisë së Inventarizimit dhe Transferimit të Pronave Publike

Kryen procesin(...)

AITPP