Programi i Transparencës

Programi i Transparencës

Koordinatori për të drejtën e informimit

Koordinatori për të drejtën e informimit, Ministria e Punëve të Brendshme

Ardian Bita

Programi i Transparencës për Ministrinë e Punëve të Brendshme

I. HYRJE

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Ministrinë e Punëve të Brendshme.