Programi i Transparencës

Programi i Transparencës

Koordinatori për të drejtën e informimit

Koordinatori për të drejtën e informimit, Ministria e Punëve të Brendshme

Ardian Bita

Pyet Shtetin - www.pyetshtetin.al

Portali “Pyet Shtetin” është një platform online, e cila ka për qëllim të ndihmojë qytetarët dhe grupet e ndryshme të interesit për të patur një akses më të madh dhe për të gjetur më me lehtësi informacionin me karakter publik.

Programi i Transparencës për Ministrinë e Punëve të Brendshme

I. HYRJE

Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” është përgatitur programi i transparencës për Ministrinë e Punëve të Brendshme. 

MPB - Buxheti i Ministrisë së Punëve të Brendshme për vitin 2014-2016

MPB - Buxheti i Ministrisë së Punëve të Brendshme për vitin 2014-2016

MPB - Procedura prokurimi të zhvilluara gjatë vitit 2016

MPB - Procedura prokurimi të zhvilluara gjatë vitit 2016

MPB - Arsimimi dhe kualifikimet e drejtorëve të përgjithshëm dhe drejtorëve të drejtorive

MPB - Arsimimi dhe kualifikimet e drejtorëve të përgjithshëm dhe  drejtorëve të drejtorive