Takime dhe aktivitete

27

28

29

30

Asnjë aktivitet për këtë datë
Policia e Shtetit është e angazhuar në përmbushjen me sukses të një sërë prioritetesh të rëndësishme si garantimi i zgjedhjeve të lira(...) 27-04-2017