Postuar më: 03 Janar 2017

Lista e zgjedhësve për Zgjedhjet Parlamentare të 18 qershorit 2017

KËTU  mund të kerkoni emrin tuaj si votues në zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit 2017.

 

Ministria e Punëve të Brendshme dhe Gjendja Civile publikojnë ekstraktin e parë të Listës Zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 18 Qershorit 2017.

Çdo qytetar i Republikës së Shqipërisë me të drejtë vote, mund të verifikojë emrin e tij/saj në:
-    listat e publikuara online në linkun 134.0.58.65/votinglistapp/ ;
-    listat e afishuara pranë Njësive Administrative.

Për çdo paqartësi, mungesë apo mospërputhje të dhënash, për të verifikuar qendrën tuaj të votimit mund t’i drejtoheni Zyrës së Gjendjes Civile ku jeni regjistruar.

Zgjedhjet parlamentare do të mbahen në datën 18 Qershor 2017. Për 3 461 956 votues në total, do jenë 5 204 qendrat e votimit në rang vendi.