DPGJC shpall rezultatet për testimet në qarqet Dibër, Shkodër, Kukës, Tiranë, Durrës dhe Elbasan - Ministria e Brendshme
Postuar më: 17/07/2018

DPGJC shpall rezultatet për testimet në qarqet Dibër, Shkodër, Kukës, Tiranë, Durrës dhe Elbasan

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile në zbatim të Urdhrit Nr. 577, datë 04.11.2015 të Ministrit të Punëve të Brendshme “Për miratimin e rregullores për pranimin në detyrë të nëpunësit të zyrës së gjendjes civile në bashki”, në datë 9 Korrik 2018 dhe 10 Korrik 2018 zhvilloi testimin për vendet e lira të punës në zyrat e gjendjes civile të disa njësive administrative të qarqeve Dibër, Shkodër, Kukës, Tiranë, Durrës dhe Elbasan.

Në vijim të detyrimeve që rrjedhin nga akti i përmendur më sipër, komisioni i vlerësimit të testimit, i ngritur sipas Urdhrit të Sekretarit të Përgjithshëm “Për vlerësimin e testimeve të kandidatëve për nëpunës të shërbimit të gjendjes civile në bashki”, korrigjoi testimet e kandidatëve.

Komisioni pasi korrigjoi nivelin e njohurive për pjesëmarrësit në testimin e zhvilluar, vlerësoi dhe konsideron si të rregullt testimin për zyrat të cilat i pasqyron si më poshtë vijon, duke i renditur sipas pikëve, për çdo njësi administrative:

 

REZULTATET E TESTIMIT – QARKU DIBER

Bashkia MAT

Njësia Administrative Komsi (1 vend)

1.Amarilda RECI          64 pikë

2. Erjola NELI              63 pikë

3. Dorentina DODA      56 pikë

4. Ermira Lata              21 pikë

5. Elona Balliu              12 pikë

6. Romina Kuka           10 pikë

7. Edison Trumci          0 pikë

8. Ermira Ruspi            0 pikë

9. Senada Gjonaj         nuk u paraqit

10. Arbër Selita            nuk u paraqit

11. Fatmire Dedja        nuk u paraqit

Nuk u zhvillua testimi pasi nuk u plotësua numri i kandidaturave në:

 1. Bashkinë Bulqizë
 2. Njësinë Administrative Lurë
 3. Njësinë Administrative Kastriot
 4. Njësinë Administrative Maqellarë
 5. Njësinë Administrative Gjoricë

 

REZULTATET E TESTIMIT – QARKU SHKODER

Bashkia ShKODER

Njësia Administrative Shkodër (4 vende)

1. Brenda Qallia           71 pikë

2. Romina Kali             68 pikë

3. Marsida Mirashi       57 pikë

4. Ergys Ivziku             51 pikë

5. Jolanda Pjetri            47 pikë

6. Sabina Hebovija        47 pikë

7. Lizjana Kurti              31 pikë

8. Armela Vata              13 pikë

9. Gliton Dibra               9 pikë

10. Vilma Lika               7 pikë

11. Arian Najpi               3 pikë

12. Alfred Alia                3 pikë

V.O. Në Njësinë Administrative Shkodër, Bashkia Shkodër nga 4 vende vakante, në 2 prej tyre testimi konsiderohet i pavlefshëm, pasi vetëm 4 kandidatë kanë kaluar minimumin e pikëve të kërkuara.

Për dy vendet e tjera DPGJC do të riorganizojë testimin.

 

REZULTATET E TESTIMIT – QARKU SHKODER

Bashkia Vau Dejës

Njësia Administrative Bushat (1 vend)

1. Eljona Kolce            64 pikë

2. Paola Marku            53 pikë

3. Romina Gjondrekaj   24 pikë

4. Kristine Shatri           15 pikë

5. Emeraldo Harapaj    11 pikë

Bashkia Pukë

Njësia Administrative Qerret (1 vend)

1. Vera Ndoca              56 pikë

2. Brikene Prendi        51 pikë

3. Martin Perdedaj        27 pikë

Nuk u zhvillua testimi pasi nuk u plotësua numri i kandidaturave në:

 1. Njësinë Administrative Kastrat
 2. Njësinë Administrative Iballë
 3. Njësinë Administrative Gruemirë

 

REZULTATET E TESTIMIT – QARKU TIRANE

Bashkia Tiranë

Njësia Administrative, Njësia Bashkiake nr 4 (1 vend)

1. Alba Hajdari               86 pikë

2. Sara Elezi                  28 pikë

3. Renis Kasapi             1 pikë

V.O. Testimi është i pavlefshëm pasi vetëm njëri nga kandidatët ka marrë më shumë se 50 pikë.

Bashkia Tiranë

Njësia Administrative, Njësia Bashkiake nr 7 (1 vend)

1. Klarita Disha                 Nuk u paraqit

2. Valdete Hoxha

3. Alda Skenderi

V.O. Testimi nuk u zhvillua pasi merrnin pjesë vetëm 2 konkurentë nga 3, që parashikon rregullorja.

Bashkia Tiranë

Njësia Administrative, Njësia Bashkiake nr 8  (1 vend)

1. Evelina Hamataj               56 pikë

2. Anita Ndoj                        27 pikë

3. Ornela Rrapushi               16 pikë

V.O. Testimi është i pavlefshëm pasi vetëm njëri nga kandidatët ka marrë më shumë se 50 pikë.

Bashkia Tiranë

Njësia Administrative Zall Bastar (1 vend)

1. Përparim Selmani               65 pikë

2. Etlind Stafasani                   22 pikë

3. Ndricim Duka                      12 pikë

V.O. Testimi është i pavlefshëm pasi vetëm njëri nga kandidatët ka marrë më shumë se 50 pikë.

Bashkia Tiranë

Njësia Administrative Shengjergj  (1 vend)

1. Kastriot Rrëceku                  38 pikë

2. Bilal Ballaj                            15 pikë

3. Besjana Rrëceku                  3 pikë

V.O. Testimi është i pavlefshëm pasi  asnjëri nga kandidatët nuk ka marrë më shumë se 50 pikë.

Bashkia Kavajë

Njësia Administrative Golem  (1 vend)

1. Elda Caushi                  88 pikë

2. Irdi Harizi                      46 pikë

3. Mirela Luleme               17 pikë

V.O. Testimi është i pavlefshëm pasi vetëm njëri nga kandidatët ka marrë më shumë se 50 pikë.

Bashkia Kavajë

Njësia Administrative Kryevidh  (1 vend)

1. Dritan Tani

2. Xhafer Xhahysa                     Nuk u paraqit

3. Tomorr Elmadhi

V.O. Testimi nuk u zhvillua pasi merrnin pjesë vetëm 2 konkurentë nga 3 që parashikon rregullorja.

Nuk u zhvillua testimi pasi nuk u plotësua numri i kandidaturave në:

 1. Njësinë Administrative, Njësia Bashkiake nr. 5
 2. Njësinë Administrative, Njësia Bashkiake nr. 9

 

REZULTATET E TESTIMIT – QARKU DURRES

Bashkia Durrës

Njësia Administrative Durres, Rajoni 1  (1 vend)

1. Braniola Belegu                 75 pikë

2. Ervina Nebiaj                     37 pikë

3. Eneida Labi                       12 pikë

V.O. Testimi është i pavlefshëm pasi vetëm njëri nga kandidatët ka marrë më shumë se 50 pikë.

Bashkia Durrës

Njësia Administrative Durres, Rajoni 2  (1 vend)

1. Katerina Prifti                      74 pikë

2. Albana Kulla                        72 pikë

3. Anila Myderizi                       11 pikë

4. Venica Goga                         10 pikë

Bashkia Durrës

Njësia Administrative Katund i Ri  (1 vend)

1. Jonuz Gashi                           49 pikë

2. Mariola Xhakja                       35 pikë

3. Blerdjan Gjona                       20 pikë

V.O. Testimi është i pavlefshëm pasi asnjëri nga kandidatët nuk ka marrë më shumë se 50 pikë.

 

REZULTATET E TESTIMIT – QARKU ELBASAN

Njësia Administrative Shirgjan  (1 vend)

1. Gerta Sota                               81 pikë

2. Jera Sollaku                             41 pikë

3. Albert Elezi                               33 pikë

4. Marsida Baku                           33 pikë

V.O. Testimi është i pavlefshëm pasi vetëm njëri nga kandidatët ka marrë më shumë se 50 pikë.

Njësia Administrative Gostime  (1 vend)

1. Matilda Xhika                            63 pikë

2. Silvana Muca                            25 pikë

3. Aueda Plaka                             15 pikë

V.O. Testimi është i pavlefshëm pasi vetëm njëri nga kandidatët ka marrë më shumë se 50 pikë.

Njësia Administrative Grekan  (1 vend)

1. Valentina Gjoni                       60 pikë

2. Marjeta Broshka                     50 pikë

3. Emiljana Qevani                        3 pikë

Nuk u zhvillua testimi pasi nuk u plotësua numri i kandidaturave në:

 1. Bashkinë Elbasan R.1
 2. Njësinë Administrative, Polis

 

QARKU KUKËS

Testimi nuk u zhvillua për asnjë nga pozicionet e shpallura, pasi nuk u paraqiten kandidatura.  

Shënim: Çdo i interesuar që pretendon se nuk i është pasqyruar drejt rezultati nga Komisioni i Vlerësimit të testimit, në mbështetje të pikës 1, KREU V, i Rregullores, miratuar me Urdhrin e Ministrit të Punëve të Brendshme, mund të paraqesë brenda 5 ditëve nga dalja e njoftimit, ankimin për rishikim të testimit, pranë Drejtorit të Përgjithshëm të Gjendjes Civile.

                                                                            DREJTORIA E PËRGJITHSHME E GJENDJES CIVILE