DPGJC shpall rezultatet për testimet në qarqet Vlorë, Gjirokastër, Fier, Korçë dhe Berat - Ministria e Brendshme
Postuar më: 26/07/2018

DPGJC shpall rezultatet për testimet në qarqet Vlorë, Gjirokastër, Fier, Korçë dhe Berat

Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile në zbatim të Urdhrit Nr. 577, datë 04.11.2015 të Ministrit të Punëve të Brendshme “Për miratimin e rregullores për pranimin në detyrë të nëpunësit të zyrës së gjendjes civile në bashki”, zhvilloi testimet për vendet e lira të punës në zyrat e gjendjes civile të disa njësive administrative, të qarqeve Vlore, Gjirokastër, Fier, Korçë dhe Berat.

Në vijim të detyrimeve që rrjedhin nga akti i përmendur më sipër, komisioni i vlerësimit të testimit, i ngritur sipas Urdhrit të Sekretarit të Përgjithshëm “Për vlerësimin e testimeve të kandidatëve për nëpunës të shërbimit të gjendjes civile në bashki”, korrigjoi testimet e kandidatëve.

Komisioni pasi korrigjoi nivelin e njohurive për pjesëmarrësit në testimet e zhvilluara ,vlerësoi dhe konsideron si të rregullt testimet për zyrat të cilat i pasqyron si më poshtë vijon, duke i renditur sipas pikëve, për çdo njësi administrative:

Rezultatet e Testimit

Qarku VLORE

Bashkia VLORE

Njësia Administrative Nr 3 (1 vend)

1. Lizeta Gjoka                                             86 pikë

2. Eranda Maraj                                           53 pikë

2. Andi Kokaj                                                 52 pikë

3. Butrit Sinaj                                                14 pikë

Bashkia SARANDE

Njësia Administrative KSAMIL (1 vend)

1. Evisa Gaci                                                   37 pikë

2. Erjona Qilla                                                 24 pikë

3. Areta Ahmeti                                              5 pikë

Testimi është i pavlefshëm pasi  asnjëri nga kandidatët ka marrë më shumë se 50 pikë.

Bashkia KONISPOL

Njësia Administrative Xarre (1 vend)

1. Marianthi Mallanezo                                56 pikë

2. Pavjola Zeneli                                            53 pikë

3. Tefik Xhaferri                                             33 pikë

4. Kliton Arapi                                                13 pikë

5. Julian Yzeir                                                 12 pikë

6. Denad Rexhaj                                             nuk u paraqit

Nuk u zhvillua testimi pasi nuk u plotësua numri i kandidaturave në:

  1. Njësia Administrative Qendër
  2. Lukove/ Himare

Rezultatet e Testimit

Qarku Gjirokastër

Njësia Administrative Lunxhëri (1 vend)

1. Ermelinda Myrtaj                                     66 pikë

2. Luljeta Manaj                                           61 pikë

3. Anisa Xhavara                                            4 pikë

Njësia Administrative Këlcyrë (1 vend)

1. Franceska Sabli                                           47 pikë

2. Mirela Brahollari                                         35 pikë

3. Elidjon Lipe                                                15 pikë

Testimi është i pavlefshëm pasi asnjëri nga kandidatët ka marrë më shumë se 50 pikë.

Njësia Administrative Ballaban (1 vend)

1. Et’hem Lilaj                                                 36 pikë

2. Erlind Memishani                                        17 pikë

3. Lisander Karati                                           6 pikë

Testimi është i pavlefshëm pasi  asnjëri nga kandidatët ka marrë më shumë se 50 pikë.

Njësia Administrative Suke (1 vend)

1. Luljeta Haka                                               50 pikë

2. Benard Rizai                                               24 pikë

3. Erjona Osmanaj                                          17 pikë

Testimi është i pavlefshëm pasi vetëm njëri nga kandidatët ka marrë më shumë se 50 pikë.

Nuk u zhvillua testimi pasi nuk u plotësua numri i kandidaturave në:

Njësinë Administrative Luftinjë

Rezultatet e Testimit

Qarku FIER

Njësia Administrative Kuman (1 vend)

1. Bilbil Zhollanji                                           59 pikë

2. Dajana Plaka                                             52 pikë

3. Rober Kararaj                                              46 pikë

Njësia Administrative Qender ( 1 vend)

1. Klodiana Kasemi                                       63  pikë

2. Silva Bregu                                                60 pikë

3. Adelina Mertika                                          19 pikë

Njësia Administrative Rruzhdie ( 1 vend)

1. Ermonela Myrtaj                                      51 pikë

2. Fatjona Xoxi                                              50 pikë

3. Miklovan Myrtaj                                         16 pikë

4. Fatjon Ademi                                              2 pike

5. Alma Cenko                                                0 pike

Njësia Administrative Dushk ( 1 vend)

1. Deje Gjini                                                   69 pikë

2. Nazmi Gjini                                               50 pikë

3.Bashkim Isaku                                             12 pikë

Njësia Administrative Dermenas ( 1 vend)

1. Eldisa Mandro                                          58 pikë

2. Alma Murataj                                            50 pikë

3.Jolanda Silo                                                  21 pikë

Njësia Administrative Strume ( 1 vend)

1. Halit Gllava                                                 56 pikë

2. Fatjon Malka                                               14 pikë

3. Leonard Hoxha                                           10 pikë

Testimi është i pavlefshëm pasi  asnjëri nga kandidatët ka marrë më shumë se 50 pikë.

Nuk u zhvillua testimi pasi nuk u plotësua numri i kandidaturave në:

  1. Bashkia Fier
  2. Bashkia Patos
  3. Njësia  Administrative Hysgjokaj

Rezultatet e Testimit

Qarku BERAT

Bashkia Berat

Njësia Administrative 1 ( 1 vend)

1. Jonida Hodaj                                             72 pikë

2. . Eriselda Zere                                           71 pikë

3. Zeqine Lika                                                 24 pikë

4. Oltion Balliu                                               14 pike

Njësia Administrative Poshnjë ( 1 vend)

1. Ilirian Bejtja                                              74 pikë

2. Taulant Lila                                               53 pikë

3. Dallandyshe Lalo                                        32 pikë

Njësia Administrative Kutalli ( 1 vend)

1. Rabushe Hoxha                                           69 pikë

2. Isi Shehu                                                     41 pikë

3. Oltjana Toska                                              24 pikë

Testimi është i pavlefshëm pasi  vetëm njeri nga kandidatët ka marrë më shumë se 50 pikë.

Nuk u zhvillua testimi pasi nuk u plotësua numri i kandidaturave në:

Bashkia Berat Raj. Nr. 3

Rezultatet e Testimit

Qarku KORCE

Bashkia Korce

Bashkia Korce ( 1 vend)

1. Jurgen Qirici                                              72pikë

2. Mirela Dhimitri                                         56 pikë

3. Relis Mulla                                                  21 pikë

4. Alfons Vranishti                                         16 pike

Bashkia Korce

Njësia Administrative Mollaj( 1 vend)

1. Fatjon Hasankolli                                        61 pikë

2. Altin Hysolli                                               36 pikë

3. Artemis Ramolli                                          33 pikë

Testimi është i pavlefshëm pasi  vetem njeri nga kandidatët ka marrë më shumë se 50 pikë.

Bashkia Kolonje

Njësia Administrative Kolonje ( 1 vend)

1. Fatjon Feka                                                 44 pikë

2. Shpetim Lico                                               24 pikë

3. Sofika Rusta                                                31 pikë

Testimi është i pavlefshëm pasi  asnjëri nga kandidatët ka marrë më shumë se 50 pikë.

Njësia Administrative Leskovik ( 1 vend)

1. Besmira Lucka                                            62 pikë

2. Brunilda Biba                                              29 pikë

3. Armand Tafili                                              10 pikë

Testimi është i pavlefshëm pasi  vetem njëri nga kandidatët ka marrë më shumë se 50 pikë.

Bashkia Pogradec

Njësia Administrative Pogradec ( 1 vend)

1. Ina Nezo                                                     76 pikë

2. Jonida Capo                                              75 pikë

3. Esmeralda Topciu                                     75 pikë

4. Xheni Hoxhallari                                         74 pikë

5. Irena Berberi                                               74 pikë

6. Sonila Talka                                                70 pikë

7. Denisa Groballi                                           60 pikë

8. Elona Dervishi                                            45 pikë

9. Donalda Mato                                             28 pikë

10. Elda Caco                                                  21 pikë

11. Edlira Zgjoni                                             18 pikë

12. Esmerada Shkulaku                                  nuk u paraqit

13. Ilda Vreshto                                              nuk u paraqit

Njësia Administrative Çerravë ( 1 vend)

1. Xhoana Shkulaku                                        96 pikë

2. Ertold Gora                                                 46 pike

3. Lindita Shkulaku                                         31 pikë

4. Syrja Ibi                                                     13 pikë

Testimi është i pavlefshëm pasi  vetem njëri nga kandidatët ka marrë më shumë se 50 pikë

Njësia Administrative Bucimas ( 1 vend)

1. Ariola Rusi                                                  73 pikë

2. Eda Kurti                                                    48 pikë

3. Erald Lipo                                                   8 pikë

Testimi është i pavlefshëm pasi  vetem njëri nga kandidatët ka marrë më shumë se 50 pikë

Njësia Administrative Vreshtas ( 1 vend)

1. Anila Gjona                                                46 pikë

2. Taulant Adri                                               29 pikë

3. Erjon Shaqollari                                          25 pikë

Testimi është i pavlefshëm pasi  asnjëri nga kandidatët nuk ka marrë më shumë se 50 pikë.

Shënim: Çdo i interesuar që pretendon se nuk i është pasqyruar drejt rezultati nga komisioni i vlerësimit të testimit, në mbështetje të pikës 1, KREU V, i Rregullores, miratuar me Urdhrin e Ministrit të Punëve të Brendshme, mund të paraqesë brenda 5 ditëve nga dalja e njoftimit ankimin për rishikim të testimit, pranë Drejtorit të Përgjithshëm të Gjendjes Civile.