Shpallen vende të lira pranë Drejtorisë së Azilit dhe Shtetësisë - Ministria e Brendshme
Postuar më: 18/10/2018

Shpallen vende të lira pranë Drejtorisë së Azilit dhe Shtetësisë

Njoftohet hapja e konkursit për 10 pozicione të lira pune, me kontratë 2 mujore, të atashuar pranë Drejtorisë së Azilit dhe Shtetësisë, në zbatim të MARRËVESHJES SË PARTNERITETIT ME UNHCR, për pozicionet:

Bashkëlidhur më sipër, gjeni përshkrimet e punës dhe kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët e interesuar për çdo pozicion pune.

Kandidatët mund të dërgojnë dokumentet në adresën e Ministrisë së Brendshme, sheshi “Skënderbej”, nr. 3 Tiranë, deri në datën 28.10.2018.