Buletini Informativ – Janar 2016

Ministria e Punëve të Brendshme raporton Buletinin informativ për muajin Janar 2016, mbi aktivitetin e strukturave të saj, me në qendër Policinë e Shtetit.

  1. MPB Buletin mujor (Janar 2016)