Kabineti

Elora KOKALARI

Drejtore e Kabinetit

blank

Hilë LUSHAKU

Këshilltar

medium_hile_lushaku_foto

Arlinda HOTI

Këshilltare

Untitled11

Florenca KORBI

Këshilltare

Florenca-Korbi2

Endri XHINA

Këshilltar

blank

Borana SHALA

Këshilltare

blank

Admirina PEÇI

Këshilltare

blank