Kabineti

Elora KOKALARI

Drejtore e Kabinetit

 

Hilë LUSHAKU

Këshilltar

Hilë Lushaku

Arlinda HOTI

Këshilltare

Arlinda Hoti

Florenca KORBI

Këshilltare