Vetëdeklarimet

Muhamet RRUMBULLAKU – Drejtor i SHÇBA

Adriatik MEMA Drejtor i Kabinetit

Bruxhilda KITO Këshilltar

Aulona MERSINI Këshilltar

Hilë LUSHAKU Këshilltar

Edon QESARI Këshilltar

Anila Çomora Këshilltar

 

  1. Adriatik Mema.pdf
  2. Anila Comora.pdf
  3. Aulona Mersini.pdf 
  4. Bruxhilda Kito.pdf 
  5. Hile Lushaku.pdf 
  6. Edon Qesari.pdf