Vetëdeklarimet

SHÇBA

Muhamet Rrumbullaku – Drejtor i SHÇBA

Nuri Loca – N/Drejtor i SHÇBA

Adriatik Ago – N/Drejtor i SHÇBA

 

Kabineti i Ministrit

Elora Kokalari – Drejtor i Kabinetit

Hilë Lushaku – Këshilltar

Florenca Korbi – Këshilltar

Endrit Xhina – Këshilltar

Borana Shala – Këshilltar

Admirina Peçi – Këshilltar

Ervin Hoxha – Këshilltar